Registreren

Wachtwoord vergeten

Login

Inloggen

Tags:

Wat is de plaats van een ruling in de hiërarchie der bronnen?

Wat is de plaats van een ruling in de hiërarchie der bronnen?

Een ruling is slechts een individuele overeenkomst, een compromis, tussen een belastingplichtige en de DVB met een zeer beperkte rechtskracht. Dergelijke beslissingen kunnen bijgevolg, daar hun aard en in tegenstelling tot wat de DVB in haar nieuwsbrief suggereert, nooit een “bijzonder belang” hebben. De beslissing bindt immers uitsluitend de aanvrager en de DVB.

De beslissingen die via een ruling gecommuniceerd worden, zullen nooit de kracht van de wetgeving kunnen overstemmen, behalve indien deze ruling op uw individueel dossier betrekking heeft.